Ekologiset ja laadukkaat monitilatoimisto -ratkaisut ja kalusteet
Havuu
Havuu
Havuu
Havuu
Havuu
Havuu

Havuu

HAVUUN MATERIAALI- JA TUOTANTOMENETELMÄT OVAT POIKKEUKSELLISIA

Havuu Global Oy suunnittelee ja valmistaa omassa tehtaassaan Hollolassa laadukkaita ja persoonallisia toimisto- ja julkitilojen kalusteita Havuu Oasis -brändinimellä. 

Mikäli olet kiinnostunut kodinkalusteistamme, voit tutustua niihin tarkemmin Havuu Livingin puolella täällä.

Havuun tuotteet ovat laadukkaan muotoilun ja ainutlaatuisen tuotantomenetelmän tulos. Yhdistämme teollisen tuotannon, käsityön jäljen sekä suomalaisen muotoiluosaamisen kauniiksi ja kestäviksi ratkaisuiksi. Havuussa ajattelu on modulaarista. Kaikki tilaratkaisut ja kalusteet ovat muunneltavia ja monikäyttöisiä. Räätälöitävyys ja suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa ovat avainasemassa. Tavoitteena on löytää toimivia uudenlaisia tilaratkaisuja, jotka käyttävät tehokkaasti tilojen potentiaalin. Haluamme myös tarjota asiakkaalle hyvää ja pitkäjänteistä palvelua. Tiimityö, samoin kuin taitava projektinhallinta ovat Havuussa tärkeitä arvoja.

Havuun Oasis tuotteissa on läsnä vahva käsityön jälki, puun elävä pinta ja perinteitä kunnioittava tuotemuotoilu. Tuotteissa korostuvat yksilöllisyys ja rakenteellinen kestävyys. Valmistustapa mahdollistaa suunnittelussa vapaan muotokielen. Toimistoissa vapaa muotokieli tuo lämpöä tilaan ja rikkoo usein laatikkomaista ympäristöä ja tunnelmaa.

Kalusteiden päämateriaalina käytetään Kerto® -puuta. Kerto® on rakenteellisesti kestävää suomalaisesta kuusesta valmistettua viilupuulevyä (LVL), joka tuotetaan Metsä Woodin tehtaalla. Raaka-aine hankitaan suomalaisesta metsästä. Puun hankinta- ja valmistusprosessi on kokonaisuudessaan PEFC-sertifioitu. Kerto® -puu sopii monenlaisiin käyttökohteisiin. Materiaalilla on mm. hyvät akustiset ominaisuudet ja tutkitusti paljon positiivisia psykologisia vaikutuksia. Havuun tavoitteena on kasvaa kansainväliseksi menestystarinaksi hyvistä suomalaisista aineksista. 

Jälleenrakennettavuus on pääomaa niin asiakkaalle kuin ympäristölle. Havuun ratkaisujen myötä tilan voi järjestellä täysin uudestaan ostamatta uusia kalusteita. Havuun tuotantoprosessissa materiaalihävikki on mahdollisimman pieni, ja kalusteet ovat laadukkaita sekä kestäviä.

HAVUU JA KESTÄVÄ KEHITYS

 • Havuu käyttää lähiseudulla kasvavaa ja uusiutuvaa puuraaka-ainetta tukeakseen kestävää kehitystä.
 • Pyrimme etsimään uusia ratkaisuja tuotannon ja toimintamme kehittämiseen. Myös henkilöstön kouluttaminen on meille tärkeää.
 • Rakennamme tulevaisuutta ekologisuutta noudattaen.
 • Sisällytämme kestävän kehityksen näkökulman tuotantoketjun kaikkiin vaiheisiin: raaka-aineiden valinnasta suunnitteluun, tuotantoon, kuljetukseen, käyttöön ja tuotteen elinkaaren jälkeiseen kierrätykseen.

RATKAISUJEMME YMPÄRISTÖSUORITUSKYKY

 • 100% kierrätettävä materiaali ja erittäin alhaiset päästöt käytön aikana.
 • Tuotteet valmistetaan omassa tehtaassa Hollolassa, missä ympäristöystävällisyys on otettu huomioon.
 • Valmistuksessa ei käytetä vaarallisia kemikaaleja.
 • Tuotannossa käytettävä havupuu valmistetaan MetsäWoodin Kerto-tehtaalla. Materiaali kerätään n. 100 km säteellä tehtaasta. Käyttämällä suomalaista materiaalia, minimoimme kuljetusmatkat ja säästämme luontoa.
 • MetsäWood toimittaa Havuulle levykomponentteja, jotka on sovitettu tuotannon optimaalisiin mittoihin, tällöin raaka-ainehukkaa ei synny levynvalmistuksessa. Raaka-aine käytetään tehokkaasti, koska tuotantomme mahdollistaa myös sivutuotteiden valmistamisen samanaikaisesti. Purujäte hyödynnetään puristamalla se pelleteiksi lämmitykseen.
 • Havuun tuotteissa käytetään vesiohenteista pinnoitetta, jolloin tuotteet eivät muutu käytön jälkeen ongelmajätteeksi. Tuotteiden hyvä muotoilu ja kestävä rakenne pidentää käyttöikää.

HAVUUN MODULAARISUUDESTA JA KIERTOTALOUDESTA

 • Havuun modulaaristen tuotteiden komponentit sovitetaan levyvalmistajan mitoitukseen. Tämä säästää raaka-ainetta alkutuotannossa ja lopputuotteessa.
 • Tuotteiden liitoskohdat on suunniteltu pääosin kitkalla paikallaan pysyviksi. Tällä tavalla on ruuvien ja liiman käyttö minimoitu. Tämä mahdollistaa modulaarisen tuotteen helpon kokoonpanon, purkamisen ja siirron toiseen paikkaan.
 • Vaurioituneita elementtejä voidaan kunnostaa tai vaihtaa käyttöiän jatkamiseksi.
 • Modulaarisuus ja siirrettävyys mahdollistaa vuokrauksen ja jälleenmyynnin.
 • Havuun joidenkin koppien käyttötarkoitusta on muutettu esimerkiksi yksityiskäyttöön saunaksi tai pihahuoneeksi.

TUOTANTOMME

Tehtaamme sijaitsee Hollolassa. Valmistusprosesseissamme kiinnitämme paljon huomiota energiatehokkaiden ja kestävien ratkaisuiden toteutumiseen ja kehitämme tuotantokäytänteitämme jatkuvasti. Meille on tärkeää, että tuotteemme kestävät ja ne ovat tarpeen tullen myös helppo purkaa osiin tai kierrättää. Osa kalusteista ja sisustusesineistä valmistetaan muun tuotannon sivuvirroista, näin materiaalihävikki saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä. Valmistusprosessimme on ketterä ja ideat voidaan nopeasti tehdä prototyypeiksi ja tuotteiksi. Tuotteiden muokkaaminen voidaan tehdä helposti myös tiettyyn tarpeeseen, toiveeseen tai kohteeseen sopiviksi.

Havuun muotoilu ja tuotantomenetelmät arvostavat ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Raaka-aine tuotteisiimme kerätään läheltä tuotantoyksiköitämme. Raaka-aineen käyttö optimoidaan suunnittelusta valmistusprosessiin ja pyrimme toimimaan järkevästi myös logistisesti. Kehitämme tuotantoprosessejamme jatkuvasti, ja pyrimme löytämään uusia tapoja toimia ja toteuttaa tuotantoketjuamme. Osa tuotannostamme syntyvästä puuylijäämästä poltetaan jo sen omassa tuotantolaitoksessa ja osa toimitetaan paikalliseen lämpölaitokseen. Tämä uusiutuvan energian lähde tuo tuotantolaitoskunnille säästöjä – niin myös luonnolle.

Vuositasolla Suomen metsien kasvu ylittää hakkuumäärän. Hiili muodostaa puolet puuaineksen painosta. Kun tämä hiilimäärä kerrotaan neljällä, saadaan puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrää kuvaava luku. Metsä Woodin Kerto®-materiaalin negatiivinen hiilijalanjälki on -716 kg CO2/m3. Tuotteidemme yhteydessä ilmoitettu tuotekohtainen hiilijalanjälki sisältää niiden valmistuksessa käytettyyn Kerto®-materiaaliin varastoituneen hiilidioksidin. Tämä hiilijalanjälki kattaa tuotteeseen sitoutuneen hiilidioksidin määrän lukuun ottamatta kalustevalmistuksen sähkönkulutuksesta aiheutuneita ja lopputuotteiden jakelusta aiheutuneita päästöjä.

Havuun tuotteissa yhdistyy monikäyttöisyys ja muoto, joka herättää mielikuvituksen. Tuotteet valmistetaan Kerto®-puusta, joka on materiaalina lämmin, kutsuva ja kestävä. Rakenteellisesti vahva Kerto®-viilupuulevy (LVL) tuotetaan Metsä Woodin tehtailla. Raaka-aine kerätään suomalaisesta metsästä. Koko tuotantoketju puun hankinnasta valmistusprosessiin on PEFC-sertifioitu. 

Lisätietoa tuotantoprosessista Metsä Woodin sivulla: Kerto® LVL – kertopuu (metsawood.com)