Ekologiset ja laadukkaat monitilatoimisto -ratkaisut ja kalusteet
Miten Havuun tuotteita voi käyttää monitilotoimistojen suunnittelussa?
Miten Havuun tuotteita voi käyttää monitilotoimistojen suunnittelussa?

Miten Havuun tuotteita voi käyttää monitilotoimistojen suunnittelussa?

Suunniteltavat tilat voidaan määritellä vyöhykkeisiin käyttötarkoituksensa mukaan:

  1. Avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke sopii keskustelulle ja tapaamisille, mutta keskittyminen sekä yhteistyöhön että yksilötyöhön on heikompaa. Tällä alueella on yhteisten tilojen lisäksi muuta toimintaa, kuten asiakaspalvelua vaativia työpisteitä. Tämä alue on luonteeltaan myös julkista vyöhykettä. Tällaisia tiloja ovat muun muassa aula, näyttelytila, kahvila, ravintola ja lounge.

  2. Intensiivisen yhteistyön vyöhyke sopii erityisesti yhteistyöhön tai yksityisten tehtävien suorittamiseen, joissa toisten ihmisten läheisyydestä on etua. Tällaiset työpistealueet muodostavat ns. perinteisen avotoimistovyöhykkeen. Tämä vyöhyke on puolijulkinen vyöhyke, esim. erilaisille neuvottelu- ja projektityö tarpeisiin.

  3. Intensiivisen yksilötyön vyöhyke mahdollistaa eriasteisen keskittymisen ja yksin tehtävän työn. Tällä vyöhykkeellä voi olla hiljaisia huoneita ja suljettuja tiloja sekä työntekoon että levähtämiseen. Tiloja ovat avoimet työpisteet hiljaisen työn vyöhykkeellä, suljetut toimistohuoneet, taukotilat ja sosiaalitilat.

  4. Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhyke kattaa tilat ja paikat, joissa pääsääntöisesti organisaatioon kuuluvat henkilöt, osittain myös vierailijat, viettävät lyhyitä, mutta usein merkittäviä rupeamia kulkiessaan tilasta toiseen tai esimerkiksi hakiessaan kahvia ja kopioidessaan. Tällaisia lyhyen pistäytymisen tiloja ovat muun muassa naulakot, tarjoiluautomaatit, kulkureitit ja varastot.

Monitilatoimistolle voidaan nimetä myös erilaisia käyttäjäryhmiä, jotka eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon he liikkuvat suhteessa työpisteeseensä:

  1. Ankkurit työskentelevät toimistolla päivittäin ja hoitavat useimmat tehtävänsä oman työpöytänsä äärellä.
  2. Yhdistelijät viettävät tyypillisesti puolet työajastaan organisaationsa eri tiloissa, kuten neuvotteluhuoneissa, kahviloissa ja kollegoidensa työpisteiden äärellä.
  3. Keräilijät työskentelevät ainakin puolet työviikostaan muualla kuin toimistollaan, useimmiten erilaisissa tapaamisissa.
  4. Kentällä työskentelevät navigoijat ovat kotitoimistollaan vierailijoita.

 

Monitilatoimistoihin ja niiden suunnitteluun on perehdytty mm. Työterveyslaitoksen TOTI-hankkeessa, jonka suunnitteluohjeet löytyvät täältä.Leave a Reply

Your email address will not be published.