Monitilatoimistot

Modulaariset ratkaisut tarjoavat uusia ja joustavampia ratkaisuja arkkitehdeille tilojen ja rakennusten suunnitteluun. Lisäksi seinäkkeitä voidaan tarvittaessa purkaa ja jälleenrakentaa hyvinkin edullisesti. Näin Havuu tuo asiakkailleen merkittäviä kustannussäästöjä.

Raaka-aineemme kertopuu on kehitetty alun perin rakennusteollisuuden tarpeisiin. Se on erittäin kestävää ja vakaata. Siksi Kerto® on täydellinen materiaali myös suurempien rakennushankkeiden sisätilaratkaisuihin. Elementtejä voidaan käyttää muun muassa pienten rakennusten suunnitteluun ja rakennukseen, toimistojen tilanjakajina, seinäkkeinä sekä muina modulaarisina ratkaisuina kun halutaan luoda uniikkeja sisä- ja ulkotiloja kustomoituun käyttöön.

kieppi2_piirros

Monitilatoimistot ovat jo täällä!

Tiloja voidaan jakaa erilaisiin vyöhykkeisiin muun muassa tilan luonteen mukaan

1. Julkinen vyöhyke on kaikille avoin vyöhyke, usein luonteeltaan asiakaspalvelutila.
2. Puolijulkinen vyöhyke on osittain avoin alue, joka muodostuu usein erilaisista kokous- ja neuvottelukeskuksista.
3. Yksityinen vyöhyke sisältää henkilöstön sisäisessä yhteiskäytössä olevat tilat.

Tilat voidaan määritellä vyöhykkeisiin myös käyttötarkoituksensa mukaan

1. Avoimen vuorovaikutuksen vyöhykkeellä yhteistyön mahdollisuus on hyvä, mutta keskittyminen sekä yhteistyöhön, että yksilötyöhön on heikompi. Tällä alueella yhteisten tilojen lisäksi on kasvokkaista asiakaspalvelua vaativia työpisteitä. Tämä alue on luonteeltaan myös julkista vyöhykettä. Näitä tiloja ovat esim. aula, näyttelytila, kahvila, ravintola ja lounge.
2. Intensiivisen yhteistyön vyöhykkeellä voidaan keskittyä erityisesti yhteistyöhön tai suorittaa niitä yksityisiä tehtäviä, joissa toisten ihmisten läheisyydestä on etua. Tällaiset työpistealueet muodostavat ns. perinteisen avotoimistovyöhykkeen. Tämä vyöhyke on puolijulkinen vyöhyke, esim. erilaiset neuvottelu- ja projektitilat.
3. Intensiivisen yksilötyön vyöhyke mahdollistaa eriasteisen keskittyvän ja yksintehtävän työn. Tällä vyöhykkeellä voi olla hiljaisia huoneita, suljettuja tiloja sekä työntekoon että levähtämiseen. Tämä alue muodostaa ns. yksityisen vyöhykkeen. Esimerkkejä: avoin työpiste hiljaisen työn vyöhykkeellä,  suljetut toimistohuoneet, taukotilat ja sosiaalitilat.
4. Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhykkeeseen kuuluvat ne tilat ja paikat, joissa pääsääntöisesti organisaatioon kuuluvat henkilöt, osittain myös vierailijat viettivät lyhyitä, mutta usein merkittäviä rupeamia kulkiessaan tiloista toisiin tai hakiessaan kahvia, kopioidessaan, varastoidessaan yms. Esim. työpisteet pienelle pistäytymiselle, naulakot, tarjoiluautomaatit, kulkureitit ja varasto tai arkisto.

Monitilatoimistolle voidaan nimetä myös erilaisia käyttäjäryhmiä, jotka eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon he liikkuvat suhteessa työpisteeseensä

1. Ankkurit työskentelevät toimistolla päivittäin ja hoitavat useimmat tehtävänsä oman työpöytänsä äärellä.
2. Yhdistelijät viettävät tyypillisesti puolet työajastaan organisaationsa eri tiloissa, kuten neuvotteluhuoneissa, kahviloissa ja kollegoidensa työpisteiden äärellä.
3. Keräilijät työskentelevät ainakin puolet työviikostaan muualla kuin toimistollaan, useimmiten erilaisissa tapaamisissa.
4. Kentällä työskentelevät navigoijat ovat kotitoimistollaan vierailijoita.

Monitilatoimistoihin ja niiden suunnitteluun on perehdytty mm. Työterveyslaitoksen TOTI-hankkeessa, jonka loppuraportti löytyy täältä.